Cây Cảnh & Bon Sai

Dưới đây là một số loại cây cảnh thường được sử dụng để tạo nên bonsai:

  1. Pine (Thông): Loại thông thường được sử dụng là Pinus thunbergii (Thông Nhật Bản) hoặc Pinus sylvestris (Thông Sylvestris).

  2. Juniper (Bách): Juniperus procumbens (Bách Thảo) là một loại bách thường được sử dụng trong bonsai.

  3. Maple (Yến tử): Acer palmatum (Yến tử Nhật Bản) là một trong những loại cây lá phức hợp thường được chọn để tạo bonsai.

  4. Ficus (Cây Dùi cui): Ficus retusa là một loại cây cảnh phổ biến trong bonsai.

  5. Azalea (Sâm): Loại cây hoa Azalea thường được sử dụng để tạo ra bonsai có hoa đẹp.

  6. Beech (Sồi): Loại sồi như Fagus crenata thường được sử dụng trong bonsai.

  7. Trident Maple (Yến tử tam lá): Acer buergerianum (Yến tử tam lá) là một loại cây lá phức hợp thích hợp cho bonsai.

  8. Serissa (Thạch lựu): Serissa foetida là một loại cây có hoa nhỏ thường được chọn cho bonsai.

  9. Chinese Elm (Bằng lăng): Ulmus parvifolia (Bằng lăng Trung Quốc) là một loại cây thích hợp cho bonsai vì khả năng chịu nắng và chăm sóc dễ dàng.

  10. Jade Plant (Cây Lươn): Crassula ovata (Lươn) là một loại cây succulent thích hợp cho bonsai.

Hoặc gọi: 0968214802