Cây Phong Thuỷ Văn Phòng

Dưới đây là một số loại cây phong thủy phổ biến, mỗi loại thường được chọn vì những đặc tính tích cực mà nó được tin là mang lại:

 1. Cây Cầu May (Lucky Bamboo):

  • Ý nghĩa: May mắn, thịnh vượng, hạnh phúc.
  • Chăm sóc: Trồng trong nước hoặc đất, tránh ánh nắng trực tiếp.
 2. Cây Lưỡi Hổ (Snake Plant):

  • Ý nghĩa: Thanh lọc không khí, ổn định, bền vững.
  • Chăm sóc: Dễ chăm sóc, ít yêu cầu ánh sáng và nước.
 3. Cây Tiền (Money Tree):

  • Ý nghĩa: Tài lộc, thịnh vượng.
  • Chăm sóc: Ánh sáng nhẹ, đất thoáng khí, tưới nước đều.
 4. Cây Kim Ngân (Golden Pothos):

  • Ý nghĩa: Than học không khí, năng lượng tích cực.
  • Chăm sóc: Phù hợp với nhiều điều kiện ánh sáng và đất.
 5. Cây Phát Tài (Money Plant):

  • Ý nghĩa: Thu hút tài lộc và may mắn.
  • Chăm sóc: Ánh sáng đủ, tránh ánh nắng trực tiếp, giữ đất ẩm.
 6. Cây Phát Lộc (Jade Plant):

  • Ý nghĩa: Tài lộc, giàu có.
  • Chăm sóc: Ánh sáng đủ, tưới nước ít nhưng đều.
 7. Cây Hoa Phát Tài (Lucky Flower):

  • Ý nghĩa: Hài hòa, năng lượng tích cực.
  • Chăm sóc: Tùy thuộc vào loại cây, thường cần ánh sáng đủ và chế độ tưới nước phù hợp.
 8. Cây Mã Đáo Thành Công (Ficus elastica):

  • Ý nghĩa: Thành công, phồn thịnh.
  • Chăm sóc: Ánh sáng trung bình đến nhiều, giữ đất ẩm.
 9. Cây Kim Phát Tài (Pachira Aquatica):

  • Ý nghĩa: Tài lộc, may mắn.
  • Chăm sóc: Ánh sáng nhẹ, tưới nước khi đất khô.
 10. Cây Phát Tài Vàng (Golden Money Plant):

  • Ý nghĩa: Tài lộc, thịnh vượng.
  • Chăm sóc: Ánh sáng đủ, tưới nước đều.
Hoặc gọi: 0968214802