Bộ Đục Gỗ & Đục Cây BonSai

 1. Chuẩn bị Dụng Cụ:

  • Đục gỗ (wood carving tools): Sử dụng các loại đục với các lưỡi cắt khác nhau tùy thuộc vào công việc cụ thể bạn muốn thực hiện.
  • Mũ bảo hiểm và kính bảo vệ: Đảm bảo an toàn cho mắt và đầu.
 2. Chuẩn Bị Cây Bonsai:

  • Chọn cây bonsai mà bạn muốn thực hiện công việc đục gỗ. Đảm bảo cây đã ổn định và có sức khỏe tốt.
 3. Chọn Khu Vực Cần Đục:

  • Xác định khu vực bạn muốn thực hiện đục gỗ. Điều này có thể là để tạo ra các chi tiết như rãnh, lỗ, hoặc để tạo ra hình dạng chung của cây.
 4. Bảo Vệ Góc Của Cây:

  • Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bảo vệ các góc chính của cây bonsai để tránh tác động tiêu cực đến sức khỏe của cây.
 5. Thực Hiện Đục Gỗ:

  • Sử dụng đục gỗ để cắt và tạo ra các chi tiết. Bạn có thể thực hiện các kỹ thuật khác nhau như tạo rãnh, chạy dao, hoặc tạo hình dạng phức tạp hơn.
 6. Kiểm Tra Thường Xuyên:

  • Kiểm tra kỹ lưỡng cây bonsai trong quá trình đục gỗ để đảm bảo bạn không gây tổn thương không mong muốn.
 7. Sử Dụng Sơn Bảo Vệ (Tùy Chọn):

  • Sau khi đục gỗ xong, bạn có thể sử dụng chất sơn bảo vệ để bảo vệ gỗ và làm nổi bật các chi tiết bạn đã tạo ra.
Hoặc gọi: 0968214802