Túi Truyền Dịch, Truyền Dưỡng Chất Cho Cây

 

  1. Châm Dưỡng Chất Trực Tiếp:

    • Một cách phổ biến là sử dụng ống hoặc châm để truyền dung dịch dưỡng chất trực tiếp vào đất xung quanh gốc cây. Điều này giúp dưỡng chất nhanh chóng tiếp xúc với hệ thống rễ.
  2. Phương Pháp Châm Dưỡng Chất Bằng Gói Dưỡng Chất (Drip Bag):

    • Bạn có thể sử dụng gói dưỡng chất hoặc hệ thống túi dưỡng chất để treo lên cành hoặc thân cây. Dung dịch từ túi này sẽ nhỏ giọt xuống và được hấp thụ bởi thân cây và rễ.
  3. Phương Pháp Truyền Dưỡng Chất Bằng Các Hệ Thống Cơ Khí:

    • Các hệ thống cơ khí như các hệ thống truyền dưỡng chất tự động có thể được sử dụng để truyền dưỡng chất qua thân cây.
Hoặc gọi: 0968214802